Akciové podílové fondy

Hlavním investičním artiklem těchto fondů jsou akcie. Jsou považovány za nejrizikovější, a proto je vhodné do nich investovat na delší dobu a to alespoň na pět až sedm let. Opět se nabízí srovnání. Asi víme, že stavební spoření má také určitou minimální lhůtu. Po tuto dobu ale nemůžeme s našimi financemi disponovat. Otevřené podílové fondy akciové ale i jiné nabízejí možnost, kdykoli si své peníze vzít zpátky. Pro naše vlastní dobro bychom je ale měli ponechat ve fondu alespoň oněch šest měsíců pro osvobození výnosů od daně. Rizikovost fondu je dána kolísáním hodnot akcií, proto je hodnota jmění fondu během roku velmi proměnlivá. Výnosnost těchto fondů se liší podle druhu akcií, do kterých fond investuje. Bezpečnější a stabilnější jsou vždy akcie velkých zavedených firem, rizikovější jsou akcie firem na rozvíjejících se trzích. Rovněž akciové podílové fondy požadují po investorech vyšší poplatky vzhledem k větší náročnosti spravování fondu.

Smíšené podílové fondy

Jak už název napovídá, jedná se o podílové fondy, které investují všech forem výše zmíněných investic. Kombinují investování do dluhopisů, akcií i nástrojů peněžního trhu. Výnosy závisí hlavně na rozhodnutích manažera fondu. Investování se vyplatí na dobu mezi třemi a pěti lety, ale výnosy se pohybují ve velmi širokém rozmezí a závisí zejména na zvolené strategii. Pokud bude fond preferovat bezpečné investice, bude investovat spíše do dluhopisů, upřednostní-li výnos, bude investovat do akcií. Výnosy se tedy pohybují mezi pěti až deseti procenty právě v závislosti na výše zmíněných strategiích.

Zajištěné fondy

Některé investiční společnosti otevírají tzv. zajištěné nebo také garantované fondy. V čem spočívá tato zajištěnost? Zajištěné podílové fondy znamenají, že za jakýchkoli okolností, tedy ať už se fondu daří, či nikoli, bude podílníkovi vyplacen jeho podíl ve výši, v jaké byl vložen, i pokud je fond zrovna „v mínusu“. Samozřejmostí je vyplacení vkladu i se zhodnocením, když se fondu podařilo zhodnocení dosáhnout. Jde tedy o garanci vyplacení vložené částky. Zajištěné fondy garantují vyplacení celé částky, což znamená sto procent vkladu, popřípadě i s určitým zhodnocením, například sto pět procent.