Podílové fondy a investoři

Pro podílové fondy je typické kolektivní investování. To, jak jsme řekli, znamená, že v jednom fondu se nahromadí vklady více investorů – podílníků, které poté vytvoří určité společné jmění. Jak se ale rozlišuje, kolik kdo do fondu vložil? Každý podílník dostane za svůj vklad podílové listy, které odpovídají podílu jeho vkladu na celkové částce nahromaděné ve fondu. Informace o tom, jak jsou naše peníze ve fondu zhodnocovány, nám potom poskytují kurzy podílových listů. Ty tedy vypovídají o zhodnocování celého majetku fondu. Pokud by chtěl podílník své podílové listy prodat, dostane za ně zpět svůj podíl na celkovém jmění fondu. Pokud podílové fondy hospodařily dobře, můžeme tak dostat větší částku, než jakou jsme vložili. Jestli se fondům vedlo špatně, dostaneme méně. Pokud ale nastane nepříznivá situace ve výsledcích hospodaření fondu, nebylo by rozumné své podílové listy hned prodávat, ale spíše počkat až se situace obrátí a naše peníze se rozmnoží. Prodat za špatné situace by bylo pochopitelné například z důvodu akutní potřeby financí. Určitě je to pak lepší varianta, než kdybychom museli využít finanční výpomoci, jako je půjčka nebo americká hypotéka.

Podílové fondy a jejich druhy

Naše rozhodnutí ohledně investic většinou závisí na stupni zhodnocení v poměru k míře rizika. Je potom většinou individuální otázkou, jak velké riziko je každý ochoten pro zhodnocení svých peněz podstoupit. Obvykle totiž platí, že čím vyšší riziko, tím vyšší jsou výdělky. U nižšího rizika jsou potom nižší výdělky.
Další pravidlo investování nám říká, že chceme-li investovat na delší dobu, můžeme využít rizikovější formy investování. Stejně pak platí, že když chceme vložit své peníze do rizikovějších forem investic, musíme jim dát více času na zhodnocení. Obvykle totiž hodnota vkladu v rizikovějších investicích kolísá a může se dostat i do záporných hodnot oproti počátečnímu stavu. Tyto investice tedy potřebují mnohem více času, aby se opět přehouply přes neutrální hranici do kladných hodnot.
Podílové fondy také můžeme rozdělit podle rizika, které představují pro naše vklady, stejně jako podle míry zhodnocení vkladů. Platí zde výše zmiňované pravidlo, že čím nižší riziko, tím nižší zhodnocení vkladů.