Podílové fondy peněžního trhu

Tento druh podílových fondů může být považován za nejbezpečnější formu investice do podílových fondů. Fondy peněžního trhu totiž investují jen do velmi bezpečných dluhopisů, obvykle dluhopisů, které jsou splatné do jednoho roka, nebo do termínovaných vkladů. Do tohoto typu fondů investují vesměs vysoce konzervativní investoři, kterým jde spíše o to, mít své peníze v bezpečí, než o závratné výnosy. Hodnota celkového jmění fondu prakticky během celého roku neklesá pod jeho počáteční stav. Průměrně se výnos z fondů peněžního trhu pohybuje kolem dvou až čtyř procent ročně. Podílové fondy peněžního trhu můžeme srovnat ve zhodnocení s některými formami spoření. Podobně by na tom mohlo být například stavební spoření. Podle pravidla času zhodnocení v poměru k riziku, které jsme již zmínili, můžeme říct, že investovat do těchto fondů můžeme klidně i na jeden rok. Podílové fondy peněžních trhů jsou totiž relativně bezpečné, proto není potřeba nechávat v nich své investice dlouho. Minimálně bychom ale měli dodržet lhůtu pro držení podílových listů šest měsíců. Po této době totiž jako fyzické osoby nemusíme své výnosy z fondů danit.

Podílové fondy dluhopisové

Druhým typem jsou dluhopisové podílové fondy, které zhodnocují své prostředky zejména pomocí dluhopisů. Ideální doba investice do tohoto typu fondů je na dva až tři roky. Dluhopisové podílové fondy se hodí zejména pro opatrnější investory, kteří preferují zisk odpovídající mírnému riziku. Investice jsou prováděny hlavně do státních, firemních a komunálních dluhopisů. Zhodnocení se obvykle pohybuje v rozmezí mezi čtyřmi a šesti procenty ročně. Ovšem i zde existují značené rozdíly mezi rizikovostí a výnosností jednotlivých dluhopisových fondů. Za nejbezpečnější lze považovat ty fondy, které investují do státních dluhopisů. Nejméně bezpečné jsou pak ty, které investují do dluhopisů začínajících společností, které mají nižší kreditní ohodnocení.